VVE Diensten

Complex Beverwaard

Complex Beverwaard

Miltonstraat

Miltonstraat

Het Lichthuis Dordrecht

Het Lichthuis Dordrecht

Houtmarkt Breda

Houtmarkt Breda

VvE-beheerder en eigenaren

Uit ervaring weten wij, en die hebben de meeste appartementseigenaren, dat de relatie tussen de VvE-beheerder, het bestuur en de eigenaren zo optimaal mogelijk moet zijn: anders komen er storingen en werkt er niets meer. Taakomschrijvingen van andere VvE-beheerder zien er vaak indrukwekkend uit, maar vreemd genoeg komt daar maar al te vaak weinig tot niks van terecht of wordt er geen uitleg aan gegeven, waar de eigenaren niet op gerekend hadden.  De meeste bewoners of eigenaren hebben de betreffende medewerker van de beheerder dan ook zelden of hooguit één maal per jaar gezien op een vergadering.

Alles draait om communicatie, contact en transparantie. Wij staan voor direct en adequaat handelen, u kunt dan ook verwachten dat we niet pas na vijf werkdagen reageren op uw e-mail. Wij staan 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor u klaar.

De feiten liegen er niet om

Geen al te florissant beeld, maar de feiten liegen er niet vaak niet om. Maar al te vaak wordt door VvE’s pas na jaren ingegrepen, waarna ze maar weer moeten afwachten hoe de nieuwe VvE-beheerder het gaat doen. Volgens een oud directeur van een hele grote onroerend goed beheerder is De G.G. – Groep een ‘witte raaf’ wat betreft het beheer van gebouwen. Dat vinden wij zelf ook!

Dit bewijzen al onze bestaande klanten die inmiddels allemaal al meer dan 10 jaar bij ons de dienstverlening afnemen.

De aanpak van G.G. – Groep

Anderen en wijzelf zien ons als een witte raaf door onze aanpak en onze ideeën, die wij hebben over het beheer van appartementencomplexen en de kwaliteit en vorm van de communicatie met het bestuur en de bewoners. Voor het beheer van appartementencomplexen (bij VvE’s) vinden wij het belangrijk dat er een slagvaardig bestuur is: daar letten wij héél goed op. Is het er nog niet, dan proberen wij te zorgen dat zo’n bestuur er wél komt. En dat dit bestuur er ook blijft! Zonder vaste aanspreekpunten onder de bewoners ga je als VvE-beheerder ‘zwemmen’ en bereik je niets!

Daarnaast vinden wij het van belang dat de communicatie tussen de VvE-beheerder, bestuur en bewoners optimaal is. Dit is soms een zware taak (want ‘je kan geen ijzer met handen breken’), maar er valt al een hoop te bereiken wanneer dit, als VvE-beheerder, je doelstelling is!

Ook vinden wij het belangrijk dat er door de bewoners een technische commissie wordt gevormd, die het ‘klein onderhoud’, zoals het vervangen van lampjes e.d., voor haar rekening neemt. Dit werkt zeer kost besparend, zodat met een lager(e) (deel van de) bijdrage een hoger resultaat wordt bereikt. En daar mag best een kleine vergoeding aan de commissieleden tegenover staan.

Eigenaren als beleggers

Tevens proberen wij eigenaren bewust te maken van het feit dat ze eigenlijk beleggers zijn. Eigenaren hebben vaak hun hele ‘vermogen’ in onroerend goed belegd en trachten dan het geheel soms voor een te verwaarlozen bedrag te onderhouden. Zelfs een auto houdt dat niet lang vol, laat staan een woning. In dat geval slaat verwaarlozing en waardevermindering van het pand toe en een niet onaanzienlijke afname van het woongenot is het gevolg. Goed gepland onderhoud realiseert het tegendeel en per saldo zijn de kosten altijd lager!

Daarom hebben wij, naast al het fraais dat u zich in voornoemde taakomschrijvingen maar kunt voorstellen, tevens gekozen voor:
  • 1) de bereidheid om altijd te komen praten: niet alleen met de voorzitter, het bestuur, de technische commissie, e.d., maar ook met individuele eigenaren en bewoners om moeilijke kwesties op te lossen.
  • 2) bij voorkeur twee vergaderingen per jaar, te weten: één in het voorjaar voor de bespreking van het jaarverslag en één in het najaar voor het bespreken van de begroting van het volgende jaar. En daarnaast net zoveel keer als nodig is om de communicatie en besluitvorming in goede banen te leiden.
  • 3) open informatie naar alle eigenaren: dat zijn tenslotte onze opdrachtgevers. De geheimzinnigheid en afscherming van gegevens door VvE-beheerders hebben wij nooit begrepen. Wij hebben niets te verbergen, dus u mag gerust alles vragen en krijgt altijd passend antwoord.
  • 4) zorgvuldige verantwoording van ontvangen en bestede gelden: niet alleen door inzichtelijke begrotingen en jaarverslagen, maar ook door een zorgvuldig bijgehouden administratie en archief, met ruime mogelijkheden voor bestuur en kascommissie voor interne controle.
  • 5) u kunt kiezen voor een all-in prijs: dus ongeacht de extra werkzaamheden, zoals de organisatie van groot onderhoud, aantal brieven, verslagen en uitnodigingen, incasso’s en noem maar op. U kunt ook kiezen voor een basisprijs en daarna voor specifieke werkzaamheden en aparte opdrachten geven. Dat is zeer kosten besparend. Eigenaren weten dus vooral waar ze aan toe zijn en dat hoort ook zo!
  • 6) administratieve en organisatorische ondersteuningdenk bijvoorbeeld aan lange termijn planningen en budgets voor zelfwerkzaamheid van eigenaren/bewoners, die wél iets willen doen voor de VvE, maar niet direct in een bestuur willen zitten. Ondersteuning bij maandelijkse incasso’s van de VvE-bijdragen, zodat wanbetalers direct worden gesignaleerd en aangepakt: zo komt de VvE niet zonder geld te zitten, waardoor noodzakelijke werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Ook zorgvuldige selectie van leveranciers en adviseurs. Voor grote opdrachten (als het even kan) drie offertes en een goede analyse van de kleine lettertjes en garanties.

Over garanties gesproken: de beste garanties zijn onze klanten!

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in een goede VvE-beheerder en een (uiteraard) vrijblijvende kennismaking? Klik dan hier om te zien waar en hoe u kunt bereiken. Wij willen ook graag met u kennismaken.